คราฟต์เบียร์ยอดนิยม ประวัติและความโดดเด่น

คราฟต์เบียร์ยอดนิยม

คราฟต์เบียร์ยอดนิยม มากขึ้นในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คราฟต์เบียร์คือเบียร์ที่มีการผลิตในโรงเบียร์ขนาดเล็ก โดยใช้วัตถุดิบและวิธีการผลิตที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้คราฟต์เบียร์มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

คราฟต์เบียร์ยอดนิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • IPA (India Pale Ale) เป็นเบียร์ที่มีรสขมและกลิ่นหอมของฮอปส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์ที่มีรสชาติเข้มข้น
 • Pale Ale เป็นเบียร์ที่มีรสขมปานกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์ที่มีรสชาติกลมกล่อม
 • Lager เป็นเบียร์ที่มีรสหวานและกลิ่นหอมของมอลต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์ที่มีรสชาติเบา

นอกจากนี้ ยังมีคราฟต์เบียร์ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Stout, Porter, Wheat Beer, Sour Beer เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทมีรสชาติและกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป

คราฟต์เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่าย เหมาะสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือดื่มคนเดียว คราฟต์เบียร์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์

ความหมายของคราฟต์เบียร์

คราฟต์เบียร์ (craft beer) คือเบียร์ที่มีการผลิตในโรงเบียร์ขนาดเล็ก (microbrewery) หรือโรงเบียร์ขนาดกลาง (brewpub) โดยใช้วัตถุดิบและวิธีการผลิตที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้คราฟต์เบียร์มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

คำว่า “craft” ในภาษาอังกฤษแปลว่า “งานฝีมือ” คราฟต์เบียร์จึงสื่อถึงเบียร์ที่มีการผลิตด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน โดยใช้ความรู้และทักษะของผู้ผลิตเบียร์

ในประเทศไทย คราฟต์เบียร์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคราฟต์เบียร์หลากหลายประเภทให้เลือกดื่ม

คราฟต์เบียร์มีรสชาติและกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเบียร์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และวิธีการผลิต คราฟต์เบียร์บางประเภทมีรสชาติเข้มข้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์ที่มีรสชาติจัดจ้าน ในขณะที่คราฟต์เบียร์บางประเภทมีรสชาติเบา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์ที่มีรสชาตินุ่มนวล

คราฟต์เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่าย เหมาะสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือดื่มคนเดียว คราฟต์เบียร์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเบียร์

ประเภทของคราฟต์เบียร์

คราฟต์เบียร์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีรสชาติและกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป ประเภทของคราฟต์เบียร์ที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • IPA (India Pale Ale) เป็นเบียร์ที่มีรสขมและกลิ่นหอมของฮอปส์
 • Pale Ale เป็นเบียร์ที่มีรสขมปานกลาง
 • Lager เป็นเบียร์ที่มีรสหวานและกลิ่นหอมของมอลต์
 • Stout เป็นเบียร์ที่มีสีดำเข้ม มีรสขมและกลิ่นหอมของกาแฟ
 • Porter เป็นเบียร์ที่มีสีดำเข้ม มีรสขมและกลิ่นหอมของช็อกโกแลต
 • Wheat Beer เป็นเบียร์ที่มีรสเปรี้ยวและกลิ่นหอมของข้าวสาลี
 • Sour Beer เป็นเบียร์ที่มีรสเปรี้ยว

ข้อดีของคราฟต์เบียร์

คราฟต์เบียร์มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
 • ผลิตด้วยวัตถุดิบและวิธีการผลิตที่มีคุณภาพสูง
 • สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

สรุป

คราฟต์เบียร์เป็นเบียร์ที่มีการผลิตในโรงเบียร์ขนาดเล็ก โดยใช้วัตถุดิบและวิธีการผลิตที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้คราฟต์เบียร์มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น คราฟต์เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่าย เหมาะสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือดื่มคนเดียว

ประวัติของคราฟต์เบียร์

คราฟต์เบียร์มีประวัติศาสตร์ ยาวนานย้อนกลับไปนับพันปี มีการค้นพบหลักฐานการผลิตเบียร์ในยุคหินใหม่ หลักฐานเหล่านี้พบในอิหร่าน จีน และอียิปต์

ในศตวรรษที่ 18 การผลิตเบียร์กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โรงเบียร์ขนาดใหญ่เริ่มผลิตเบียร์เป็นจำนวนมากโดยใช้วิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรม เบียร์เหล่านี้มีรสชาติและกลิ่นหอมที่ค่อนข้างมาตรฐาน

ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ผู้บริโภคเริ่มเบื่อหน่ายกับเบียร์รสชาติมาตรฐาน พวกเขาเริ่มมองหาเบียร์ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลายมากขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา โรงเบียร์ขนาดเล็กเริ่มเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ โรงเบียร์ขนาดเล็กเหล่านี้ผลิตเบียร์ด้วยวัตถุดิบและวิธีการผลิตที่มีคุณภาพสูง ส่งผลให้คราฟต์เบียร์มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลาย

ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 กระแสคราฟต์เบียร์เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลก โรงเบียร์ขนาดเล็กเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทย คราฟต์เบียร์เริ่มได้รับความนิยมมาก ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคราฟต์เบียร์หลากหลายประเภทให้เลือกดื่ม

การเติบโตของคราฟต์เบียร์

คราฟต์เบียร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเติบโตนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • ผู้บริโภคต้องการเบียร์ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลายมากขึ้น
 • ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์มีทักษะและความรู้มากขึ้น
 • เทคโนโลยีการผลิตเบียร์พัฒนาขึ้น

อนาคตของคราฟต์เบียร์

คาดว่าคราฟต์เบียร์จะยังคงได้รับความนิยมต่อไปในอนาคต ผู้บริโภคจะยังคงมองหาเบียร์ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์จะยังคงพัฒนาความรู้และทักษะการผลิตเบียร์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การเลือกและรับประทานคราฟต์เบียร์

การเลือกคราฟต์เบียร์

การเลือกคราฟต์เบียร์ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของเบียร์ คราฟต์เบียร์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีรสชาติและกลิ่นหอมที่แตกต่างกันไป ควรเลือกประเภทของเบียร์ตามความชอบของตนเอง
 • ความเข้มข้น คราฟต์เบียร์มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันไป เบียร์ที่มีระดับความเข้มข้นสูงจะมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า เบียร์ที่มีระดับความเข้มข้นต่ำจะมีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า ควรเลือกระดับความเข้มข้นของเบียร์ตามความต้องการ
 • วัตถุดิบ คราฟต์เบียร์ผลิตจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น มอลต์ ฮอปส์ และยีสต์ ควรเลือกเบียร์ที่ทำจากวัตถุดิบคุณภาพสูง
 • วิธีการผลิต คราฟต์เบียร์ผลิตด้วยวิธีการผลิตที่หลากหลาย ควรเลือกเบียร์ที่ทำด้วยวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ

การรับประทานคราฟต์เบียร์

การรับประทานคราฟต์เบียร์ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. รินเบียร์ ควรรินเบียร์ลงในแก้วที่สะอาดและเย็น ควรรินเบียร์ให้เต็มแก้วประมาณ 2 ใน 3 ของแก้ว
 2. ดมกลิ่น ควรดมกลิ่นของเบียร์ก่อนดื่ม จะช่วยดึงรสชาติของเบียร์ออกมา
 3. จิบเบียร์ ควรจิบเบียร์ช้าๆ เพื่อลิ้มรสของเบียร์
 4. เพลิดเพลิน ควรเพลิดเพลินกับรสชาติและกลิ่นหอมของเบียร์

เคล็ดลับในการเลือกและรับประทานคราฟต์เบียร์

 • เริ่มต้นด้วยเบียร์ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมอ่อนๆ หากยังไม่คุ้นเคยกับคราฟต์เบียร์ ควรเริ่มต้นด้วยเบียร์ที่มีรสชาติและกลิ่นหอมอ่อนๆ เช่น Pale Ale หรือ Lager
 • ลองชิมเบียร์หลากหลายประเภท การลองชิมเบียร์หลากหลายประเภทจะช่วยให้คุณรู้จักรสชาติและกลิ่นหอมของคราฟต์เบียร์มากขึ้น
 • ดื่มเบียร์อย่างเหมาะสม คราฟต์เบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ควรดื่มเบียร์อย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเมาค้าง

คู่เบียร์กับอาหาร

คราฟต์เบียร์สามารถจับคู่กับอาหารได้หลากหลาย ตัวอย่างคู่เบียร์กับอาหารที่น่าสนใจ ได้แก่

 • IPA กับอาหารรสเผ็ดหรืออาหารที่มีกลิ่นหอม เช่น ไก่ย่าง อาหารทะเล หรือพิซซ่า
 • Pale Ale กับอาหารรสจัดจ้าน เช่น อาหารไทย อาหารเม็กซิกัน หรืออาหารอิตาเลียน
 • Lager กับอาหารรสอ่อน เช่น อาหารทะเล อาหารทานเล่น หรือแฮมเบอร์เกอร์
 • Stout กับอาหารที่มีรสชาติเข้มข้น เช่น เนื้อย่าง เนื้อรมควัน หรือช็อกโกแลต
 • Porter กับอาหารที่มีรสชาติหวาน เช่น ชีส ขนมหวาน หรือช็อกโกแลต

การจับคู่เบียร์กับอาหารอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับรสชาติของทั้งเบียร์และอาหารได้อย่างเต็มที่