คราฟเบียร์มีกี่ประเภท สำรวจความหลากหลายของเบียร์ศิลปะ

คราฟเบียร์มีกี่ประเภท

ขอบคุณภาพจาก thomasthailand

คราฟเบียร์ (Craft Beer) คือ เบียร์ที่ผลิตโดยโรงงานเบียร์ขนาดเล็กและมีความเป็นอิสระ ซึ่งมีการผลิตในปริมาณที่จำกัดและมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ คราฟเบียร์มีกี่ประเภท ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเบียร์แบรนด์ใหญ่ ปัจจุบันมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการทำเบียร์ของโรงงานเบียร์เล็กๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราได้พบกับเบียร์ศิลปะที่มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องรสชาติ สี กลิ่น และประสบการณ์ในการดื่มที่แตกต่างกัน ซึ่งความหลากหลายนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้ดื่มเบียร์ การ ทำความรู้จักกับเบียร์ศิลปะ นั้นสามารถเพิ่มความสนุกและความรู้ให้กับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มเบียร์ เนื่องจากมีการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตามความหลากหลายนี้ก็ทำให้เราต้องทดลองและค้นหารสชาติที่เราชอบมากที่สุดเอง

คราฟเบียร์มีกี่ประเภท ประวัติของคราฟเบียร์

คราฟเบียร์ (Craft Beer) คือ เบียร์ที่ผลิตโดยโรงงานเบียร์ขนาดเล็ก-กลาง คราฟเบียร์ที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นที่ความซื่อสัตย์ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบธรรมชาติ และการสร้างความหลากหลายและ เอกลักษณ์ของรสชาติคราฟเบียร์ การมาของคราฟเบียร์มีบทบาทสำคัญในวงการเบียร์ทั่วโลก และมีประวัติที่น่าสนใจดังนี้

 • ความเริ่มต้นในยุโรป: โบราณแล้ว, เบียร์ได้ถูกผลิตโดยชุมชนท้องถิ่นในยุโรป ส่วนใหญ่มีการผลิตในท้องถิ่นเพื่อครอบครัวและชุมชน โดยไม่ได้มุ่งหวังการค้าขายในมาตราส่วนใหญ่.
 • ยุคการแบ่งปันสูตร: ในยุโรป, เริ่มมีการเรียนรู้และแบ่งปันสูตรการผลิตเบียร์ระหว่างชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการสร้างความหลากหลายของรสชาติ.
 • ยุคหน้าตายของเบียร์ขนาดเล็ก: ในปลาย2019 และ2020 โดยเฉพาะในอเมริกา, บริษัทเบียร์ขนาดใหญ่เริ่มมีบทบาทสำคัญและมีการเอาเปรียบเบียร์ขนาดเล็กในเรื่องการตลาด.
 • การเกิดขึ้นของคราฟเบียร์: ในช่วง 1960-1970, สำหรับประเทศอเมริกา, มีการปลดล็อกกฎหมายที่ห้ามการผลิตเบียร์ที่บ้าน ทำให้เกิดการพัฒนาและค้นหาสูตรการผลิตเบียร์แบบใหม่ๆ จนกลายเป็นการผลิตเบียร์แบบคราฟในภายหลัง.
 • ยุคทองของคราฟเบียร์: ในช่วงปลาย2020 และ2021, คราฟเบียร์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โรงงานเบียร์ขนาดเล็กเริ่มขึ้นทั่วโลก และเกิดการแข่งขันในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติ.

ปัจจุบัน คราฟเบียร์มีบทบาทสำคัญ ในวงการเบียร์ทั่วโลก และถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดื่มที่น่าสนใจ

ประเภทของคราฟเบียร์

คราฟเบียร์มีความหลากหลายมากในเรื่องของรสชาติและวิธีการผลิต ประเภทคราฟเบียร์มีกี่ประเภท ซึ่งมาจากการใช้วัตถุดิบ, วิธีการหมัก, และเวลาในการหมักที่แตกต่างกัน โดยมีประเภทของคราฟเบียร์ดังนี้:

 • Ale: เบียร์ที่ใช้ยีสต์หมักด้านบน (top-fermenting yeast) ในการหมัก มีรสชาติที่หลากหลายจากแบบฝรั่งเศส, เบลเยียม, ไปจนถึงสไตล์อังกฤษ
 • Lager: เบียร์ที่ใช้ยีสต์หมักด้านล่าง (bottom-fermenting yeast) และต้องการอุณหภูมิที่เย็นในการหมัก มีรสชาติที่สะอาดและคริสตัลคลียร์
 • Stout และ Porter: เบียร์สีเข้มที่มีรสชาติของคาแรเมล, โกโก้, และกาแฟ
 • IPA (India Pale Ale): เบียร์ที่มีรสชาติของเฮปป์ (Hops) ที่แข็งแรง อาจจะมีรสชาติของผลไม้และสมุนไพร
 • Pilsner: ชนิดของ Lager ที่มีรสชาติของเฮปป์ที่ชัดเจน มีความสะอาดและคริสตัลคลียร์
 • Sour Ales: เบียร์ที่มีรสชาติเปรี้ยว โดยเฉพาะเบียร์ศิลปะจากเบลเยียม เช่น Lambic, Gueuze
 • Wheat Beers: เบียร์ที่ใช้ข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบ โดยมีรสชาติที่นุ่มและเป็นผลไม้
 • Barleywine: เบียร์ที่มีร้อยละของแอลกอฮอล์สูง มีรสชาติที่คล้ายวายน์จากธัญพืช
 • Seasonal และ Specialty Beers: เบียร์ที่ผลิตสำหรับเทศกาลหรือฤดูกาล โดยมีรสชาติและส่วนประกอบที่แตกต่างตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต
 • Hybrid/Mixed Styles: เบียร์ที่ผสมผสานระหว่างสไตล์ต่างๆ เช่น Black IPA, Belgian IPA

ประเภทของคราฟเบียร์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนย่อยเท่านั้น มีคราฟเบียร์หลายๆ ประเภทที่ยังไม่ได้กล่าวถึง และเนื่องจากคราฟเบียร์มีความเป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ จึงมีโอกาสที่จะพบกับประเภทใหม่ๆ ตลอดเวลา

คราฟเบียร์ในประเทศไทย

ในประเทศไทย, ตลาดเบียร์ในอดีตเป็นที่ครอบครองโดยบริษัทเบียร์ขนาดใหญ่ แต่ในประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา, มีการเติบโตของวัฒนธรรมคราฟเบียร์ในประเทศไทย ด้วยการที่คนไทยมีโอกาสไปพบเจอกับคราฟเบียร์ในต่างประเทศและอยากจะนำมาทำในประเทศ และแน่นอนว่าการนำเข้าคราฟเบียร์จากต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น

 • กฎหมาย: กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและขายเบียร์ในไทยมีการกำหนดอย่างเข้มงวด ทำให้การจัดตั้งโรงงานเบียร์ขนาดเล็กหรือบ้านเบียร์ (Homebrewing) เป็นสิ่งที่ยาก อย่างไรก็ตาม, มีกลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคราฟเบียร์และมีการแลกเปลี่ยนสูตรเบียร์ในชุมชน
 • ร้านคราฟเบียร์: ยุคสมัยนี้มีร้านขายเบียร์คราฟเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพฯและจังหวัดใหญ่ๆ ร้านเหล่านี้นำเข้าเบียร์คราฟจากต่างประเทศและบางร้านยังมีส่วนผสมของคราฟเบียร์ไทยด้วย
 • การตลาด: โดยส่วนใหญ่, คราฟเบียร์ไทยยังไม่ได้ขายในรูปแบบขวดหรือกระป๋องเนื่องจากกฎหมาย แต่มีการขายในรูปแบบจัดงานเบียร์เฟสติวัลหรืองานรวมต่างๆ
 • คราฟเบียร์ไทย: แม้ว่ากฎหมายจะเข้มงวด แต่ยังมีผู้ผลิตคราฟเบียร์ไทยในบางแห่ง โดยการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ข้าว, ผลไม้, สมุนไพร เพื่อให้ได้รสชาติและเอกลักษณ์ของไทย
 • อนาคตของคราฟเบียร์ไทย: มีการเรียกร้องให้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมคราฟเบียร์ในไทย หากมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายในอนาคต, คราฟเบียร์ไทยจะมีโอกาสเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้

ทั้งนี้ คราฟเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดื่มที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในประเทศไทย แต่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไป

สถานที่รับประทานคราฟเบียร์

สถานที่รับประทานคราฟเบียร์มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเทศและวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือการต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสัมผัสกับคราฟเบียร์ในแบบที่แตกต่างจากเบียร์ธรรมดา ต่อไปนี้คือสถานที่ทั่วไปที่คุณสามารถรับประทานคราฟเบียร์

 • Brewpubs: สถานที่ที่ผลิตเบียร์ขึ้นมาเพื่อขายและรับประทานในที่เดียว ส่วนใหญ่มีเมนูอาหารที่จะเข้ากับรสชาติของเบียร์ที่พวกเขาผลิต
 • Taprooms หรือ Tasting Rooms: ส่วนขยายของโรงงานเบียร์ ที่คนสามารถมาชิมเบียร์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานนั้นๆ บางคราฟเบียร์ไม่ขายภายนอกแต่เปิด Taproom เพื่อให้คนได้มาชิม
 • เบียร์บาร์: สถานที่ที่มีการนำเข้าเบียร์จากหลายโรงงานเบียร์ มักมีเบียร์คราฟจากทั่วโลกและก็มีเบียร์คราฟท้องถิ่นด้วย
 • เบียร์เฟสติวัล: งานรวมของโรงงานเบียร์หลายๆ แห่ง ที่มานำเสนอและขายเบียร์คราฟของพวกเขา
 • ร้านขายของซื้อเป็นบรรจุภัณฑ์: ร้านที่ขายเบียร์คราฟในกระป๋องหรือขวด บางร้านยังมีระบบ “Growler Fill” ที่คุณสามารถนำภาชนะมาเติมเบียร์คราฟที่ถูกเก็บไว้ในระบบ keg
 • Restaurants: บางร้านอาหารมีการเสิร์ฟเบียร์คราฟเพื่อเสริมสร้างรสชาติของอาหาร
 • โรงแรมและรีสอร์ท: บางที่พยายามหาความแตกต่างด้วยการมีเบียร์คราฟเพื่อให้บริการแก่แขก

ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ, ควรทำการค้นหาเพื่อดูว่ามีสถานที่ไหนในพื้นที่นั้นที่รับประทานคราฟเบียร์ และเมื่อไปถึงที่ อย่าลืมถามพนักงานเกี่ยวกับรสชาติและแนะนำของเบียร์ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการชิมเบียร์

บาร์และร้านเบียร์ชื่อดัง

ในประเทศไทย การผลิตและจำหน่ายเบียร์คราฟยังคงมีข้อจำกัดตามกฎหมายในบางเรื่อง แต่มีหลายร้านและบาร์ที่เปิดขึ้นและนำเข้าเบียร์คราฟจากต่างประเทศเพื่อขายในประเทศ และบางร้านยังมีการผลิตเบียร์คราฟของตัวเองในต่างประเทศแล้วนำเข้ามาขายในไทย นี่คือรายชื่อบาร์และร้านเบียร์คราฟที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

 • Mikkeller Bangkok: สาขาของแบรนด์ดังจากเดนมาร์ก ตั้งอยู่ที่ซอยเอกมัย 10
 • Hair of the Dog: มีสถานที่หลายสาขาในกรุงเทพฯ และมีการนำเสนอเบียร์คราฟจากทั่วโลก
 • Wishbeer: ทั้งเป็นร้านค้าออนไลน์และมีบาร์ที่นำเสนอเบียร์คราฟ
 • Taproom: บาร์ที่มีเบียร์แท็บหลายแท็บ และมีการนำเสนอเบียร์คราฟจากทั่วโลก
 • BrewBridge: บาร์ในสยามซอย 2 ที่มีการนำเสนอเบียร์คราฟหลายรสชาติ
 • Chit Beer: ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่นอกกรุงเทพฯ บนเกาะนคร แต่เป็นหนึ่งในแบรนด์เบียร์คราฟไทยที่มีชื่อเสียง
 • Craft Intersect: ร้านเบียร์คราฟที่สยามซอย 11 ที่มีการนำเสนอเบียร์คราฟทั้งจากไทยและจากต่างประเทศ
 • Pijiu: ร้านเบียร์คราฟที่สุขุมวิทซอย 39 ที่มีการนำเสนอเบียร์คราฟทั้งจากไทยและจากต่างประเทศ

นี่เป็นเพียงบางส่วนของบาร์และร้านเบียร์คราฟในไทย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีร้านเบียร์คราฟหลายร้านที่เปิดขึ้นใหม่และมีความน่าสนใจ ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์เบียร์คราฟในไทย การสำรวจร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ที่คุณต้องการเยี่ยมชมจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแน่นอน