เราควรทราบอะไรเกี่ยวกับราคาคราฟต์เบียร์?

ราคาคราฟต์เบียร์

ราคาคราฟต์เบียร์ ในประเทศไทยอาจจะแตกต่างไปตามแบรนด์, ร้านค้า, ส่วนประกอบ, และการผลิตเฉพาะของแต่ละแบรนด์ ซึ่งทำให้มีช่วงราคาที่หลากหลาย ณ ตอนนั้น ราคาคราฟต์เบียร์ในบางร้านอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ 150-300 บาทต่อขวดหรือมากกว่านั้น แต่ราคานี้ก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลาและค่าตลาด.

หากคุณต้องการราคาที่แน่นอนและเฉพาะเจาะจง คุณควรติดต่อร้านค้าหรือ ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ที่คุณสนใจโดยตรง หรือสำรวจราคาในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ขายเบียร์ในประเทศไทย นี่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียกดูราคาในขณะนั้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาคราฟต์เบียร์แปรปรวน

ราคาของคราฟต์เบียร์แปรปรวนเนื่องจากหลายปัจจัย ส่วนประกอบทางเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะวัตถุดิบพิเศษหรือหายาก จะมีผลต่อราคาโดยตรง เช่น ข้าวมัลต์, ฮ็อป, และยีสต์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหรือใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการตลาด และความนิยมหรือความต้องการของผู้บริโภค ราคายังได้รับผลกระทบจากกฎหมายและค่าภาษีต่างๆ ที่หลากหลายตามแต่ละประเทศและพื้นที่ ทุกปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันทำให้ ราคาคราฟต์เบียร์มีการแปรปรวนอย่างชัดเจน

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

การผลิตคราฟต์เบียร์ นั้นมีการใช้วัตถุดิบหลักๆ ดังต่อไปนี้:

  • ข้าวมัลต์ (Malted Barley): ข้าวมัลต์เป็นแหล่งของน้ำตาลที่ใช้ในการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ มีหลายประเภทของมัลต์เช่น 2-row, 6-row, และเฉพาะเจาะจงตามสีและรสชาติที่ต้องการ.
  • ฮ็อป (Hops): ใช้ในการเติมกลิ่นและรสชาติ ฮ็อปจะเพิ่มความเปรี้ยวและต้านทานต่อความหวานจากน้ำตาล มีหลายสายพันธุ์และรสชาติต่างๆ
  • น้ำ: น้ำคือส่วนใหญ่ของเบียร์ คุณภาพและคุณสมบัติของน้ำมีผลต่อรสชาติของเบียร์.
  • ยีสต์ (Yeast): ยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่แปลงน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ มีหลายสายพันธุ์ของยีสต์ที่ใช้ในการผลิตเบียร์ และสายพันธุ์ที่แตกต่างกันจะให้รสชาติและลักษณะที่แตกต่างกัน.

นอกจากวัตถุดิบหลักเหล่านี้แล้ว บางคราฟต์เบียร์ยังอาจมีการเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรสชาติและลักษณะพิเศษ เช่น ผลไม้, สมุนไพร, เครื่องเทศ, กาแฟ, โกโก้, เวย์, และอื่นๆ ที่สร้างความแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์