เบียร์คราฟไทย แหล่งรวมความรู้ทุกเรื่องของคราฟเบียร์ไทย

เบียร์คราฟไทย รสชาติและศิลปะของไทย

เบียร์คราฟไทย

ขอบคุณภาพจาก th.readme.me

เบียร์คราฟไทย คือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเอกลักษณ์และความเป็นไทยผ่านการสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของช่างเบียร์ในประเทศ โดยมีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงความเก่งของช่างเบียร์ไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเราในแต่ละความรู้สึกที่รับประทานเบียร์ได้ คราฟเบียร์ในไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรู้เป็นอย่างดีในกลุ่มคนที่หาความรู้สึกดีจากการรับประทานเบียร์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพ

ความแตกต่างของเบียร์คราฟไทย

เบียร์คราฟไทย

ขอบคุณภาพจาก ananda.co.th

ความแตกต่างของเบียร์คราฟไทย คือ การที่มันผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเบียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์ทางรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างจากเบียร์คราฟในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก เช่น การใช้ข้าวหอมมะลิ, มะขามป้อม, ใบเตย หรือวัตถุดิบไทยอื่น ๆ ในการผลิต เบียร์คราฟไทยไม่เพียงแต่ทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับรสชาติใหม่ ๆ แต่ยังเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ที่แตกต่างผ่านการรับประทานเบียร์ ทำให้การดื่มเบียร์ไม่เพียงแต่เป็นการสัมผัสรสชาติ แต่ยังเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

ส่วนประกอบพิเศษของเบียร์คราฟ

ส่วนประกอบพิเศษของเบียร์คราฟไทย ที่ทำให้มันเด่นชัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีดังนี้

 • วัตถุดิบท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบไทย ซึ่งบางครั้งอาจไม่เคยถูกนำไปใช้ในการผลิตเบียร์มาก่อน เช่น ข้าวหอมมะลิ, ข้าวกล้องไทย หรือข้าวเหนียว
 • สมุนไพรและผลไม้ไทย มะขามป้อม, ใบเตย, กระเทียมไทย, ตะไคร้, ขิง, มะพร้าว และอื่น ๆ ที่เน้นรสชาติและกลิ่นที่เฉพาะเจาะจง
 • เทคนิคการผลิตแบบไทย บางแบรนด์อาจใช้เทคนิคการหมัก หรือการเตรียมวัตถุดิบที่สืบทอดมาจากวิถีชีวิตไทย
 • การออกแบบฉลาก การนำเอาศิลปะ, ประวัติศาสตร์, และวัฒนธรรมไทยมาฝังในการออกแบบฉลาก เพื่อสื่อสารเรื่องราวและความเป็นไทย
 • การเล่าเรื่องราว บางแบรนด์เบียร์คราฟไทยมักจะมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของตัวเอง ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมถึงเรื่องราวของช่างเบียร์และทีมงานในการผลิต

ส่วนประกอบพิเศษเหล่านี้ ทำให้เบียร์คราฟไทยไม่เพียงแต่เป็นเบียร์ที่มีรสชาติดี แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยไปยังผู้บริโภคทั่วโลก

การผลิตเบียร์คราฟไทย

การผลิตเบียร์คราฟไทย คือ กระบวนการผลิตเบียร์ที่มุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์, คุณภาพ, และการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสร้างรสชาติและเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทย โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการผลิต

 • การเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือรสชาติที่ต้องการสร้างสรรค์ ซึ่งสำหรับ เบียร์คราฟไทยวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ข้าวหอมมะลิ, มะขามป้อม, หรือใบเตย อาจถูกนำเข้ามาใช้
 • การหมัก ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการผลิตเบียร์ โดยมีการเตรียมวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์และรสชาติตามที่ต้องการ
 • การเตรียมรสชาติ หลังจากการหมัก เบียร์จะถูกปรับรสด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อสร้างรสชาติและกลิ่นที่เฉพาะเจาะจง
 • การกรอง เบียร์จะถูกกรองเพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไป และเตรียมสำหรับขั้นตอนการหมักต่อเนื่อง
 • การหมัก หลังจากกรอง เบียร์จะถูกนำไปหมักต่อเนื่องในแท๊งค์หรือบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ
 • การบรรจุภัณฑ์ เมื่อเบียร์พร้อมแล้ว จะถูกบรรจุลงในขวด, กระป๋อง, หรือแท๊งค์เพื่อการจำหน่าย
 • การสื่อสารและการตลาด การเล่าเรื่องราว, การออกแบบฉลาก, และการตลาดเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของเบียร์คราฟไทย ทำให้มันมีเอกลักษณ์และถูกรับรู้ในท้องตลาด

กระบวนการผลิตเบียร์คราฟไทยไม่แตกต่างจากการผลิตเบียร์คราฟทั่วโลกมากนัก แต่ความแตกต่างของมันคือการนำเอาวัฒนธรรม, วัตถุดิบท้องถิ่น, และความคิดสร้างสรรค์ไทยเข้ามาใช้ในการผลิต

เครื่องมือในการผลิตเบียร์คราฟ

การผลิตเบียร์คราฟต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่ต่างจากการผลิตเบียร์แบบอุตสาหกรรมในหลาย ๆ มิติ ซึ่งเครื่องมือสำคัญในการผลิตเบียร์คราฟ ประกอบด้วย

 1. กระบวนการย่อยแป้ง
 • Malt Mill (เครื่องบดมอลท์) ใช้บดมอลท์เป็นชิ้นเล็ก ๆ สำหรับกระบวนการย่อยแป้ง
 • Mash Tun (แท๊งค์ผสมมอลท์) ที่ใช้ในการผสมน้ำร้อนกับมอลท์ที่ถูกบดแล้ว เพื่อย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล
 1. กระบวนการต้ม
 • Kettle (แท๊งค์ต้ม) ใช้ต้มน้ำตาลจากการย่อยแป้ง และเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มเติม เช่น ฮอป
 1. กระบวนการหมัก
 • Fermentation Vessel (แท๊งค์หมัก) ที่ใช้สำหรับการหมักเบียร์ ในขั้นตอนนี้ยีสต์จะแปลงน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์
 1. กระบวนการกรอง
 • Filtering Equipment (เครื่องกรอง) ใช้กรองเศษวัตถุดิบที่ไม่ต้องการออกจากเบียร์
 1. กระบวนการนำไปหมักต่อเนื่อง
 • Bright Beer Tank (แท๊งค์เก็บเบียร์สำหรับการหมักต่อเนื่อง) แท๊งค์ที่ใช้เก็บเบียร์หลังจากกระบวนการหมัก เพื่อให้มันแก่และสะอาด
 1. การบรรจุภัณฑ์
 • Bottling or Canning Line (เครื่องบรรจุในขวดหรือกระป๋อง) อุปกรณ์สำหรับการบรรจุเบียร์ลงในขวดหรือกระป๋อง
 • Kegging System (ระบบบรรจุเค็ก) สำหรับบรรจุเบียร์ลงในเค็กสำหรับจำหน่ายในบาร์หรือเผื่อทำเป็น draft beer
 1. การควบคุมอุณหภูมิ

Temperature Control System (ระบบควบคุมอุณหภูมิ) เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อกระบวนการหมัก เครื่องมือนี้จึงมีความสำคัญมากในการผลิตเบียร์คราฟ

แบรนด์เบียร์คราฟไทยที่น่าสนใจ

แบรนด์เบียร์คราฟไทย ได้รับความนิยมมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ด้วยความแปลกใหม่ในรสชาติและการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเข้ามาผสมผสาน ทำให้มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างจากเบียร์ทั่วไป แบรนด์เบียร์คราฟไทยที่น่าสนใจ มีดังนี้

แบรนด์ยอดนิยม

 1. Chalawan Pale Ale แบรนด์จากเบียร์คราฟ “Full Moon Brew Work” ที่ตั้งอยู่ในภูเก็ต ใช้มะนาวและลิ้นจี่เป็นวัตถุดิบ ทำให้มีรสชาติแปลกใหม่
 2. Bannok Beer: ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดขอนแก่น เช่น ข้าวโพด ทำให้เบียร์มีรสชาติและกลิ่นที่แปลกตา
 3. Sandport Beer: ก่อตั้งโดยกลุ่มคนรักเบียร์ที่ต้องการเรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์เบียร์คราฟในรูปแบบของตนเอง
 4. Stone Head Thai Craft Beer มีหลายรสชาติที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเบียร์ที่มีรสชาติของวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น มะพร้าว และตะไคร้
 5. Happy New Beer คือแบรนด์เบียร์คราฟที่ใส่ใจในรูปแบบและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีการทดลองเติมสมุนไพรเพื่อให้เบียร์มีรสชาติที่แตกต่าง
 6. Lamzing Craft Beer: เน้นในการใช้วัตถุดิบคุณภาพดี และรักษาความเป็นธรรมชาติในการผลิตเบียร์

เหล่าแบรนด์เบียร์คราฟไทยนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น มีแบรนด์มากมายที่รอให้คุณได้ลองและพิสูจน์รสชาติของเบียร์คราฟที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นอีกมากมาย!

FAQs ถาม-ตอบ

Q: เบียร์คราฟไทยมีรสชาติอย่างไร?

A: เบียร์คราฟไทยมีรสชาติหลากหลาย ขึ้นอยู่กับส่วนผสมและวิธีการผลิต

Q: ฉันสามารถซื้อเบียร์คราฟไทยได้ที่ไหน?

A: สามารถซื้อได้ที่ร้านเบียร์คราฟทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ของแบรนด์ต่าง

Q: มีแบรนด์เบียร์คราฟไทยอะไรบ้าง?

A: มีแบรนด์มากมาย เช่น Chiang Mai Craft Beer, Bangkok Brews, และ Phuket Ales แต่ยังมีแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย